Hoppa till sidans innehåll

Alkohol- och drogpolicy


Riksidrottsförbundets (RF) idéprogram Idrotten vill slår fast att svensk idrott genom sin verksamhet vill medverka till en positiv utveckling i samhället och aktivt ta ställning mot det som är dåligt och nedbrytande. Djurgårdens IF Fäktförening ställer sig helt bakom riktlinjerna för den alkohol- och drogpolicy som RF tagit fram för alla anslutna föreningar. I vissa delar har vi antagit SvFFs än striktare formuleringar för ev alkoholintag av vuxna medföljande ledare/föräldrar. Vi uppmanar föräldrar och aktiva att ta del av den och informerar i samband med föräldramöten och individuella utvecklingssamtal med de aktiva.


RF vill vara med och skapa ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol- och tobaksbruk.

  • Nolltolerans mot narkotika och doping
  • Minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak
  • Förhindra allt ohälsosamt alkoholbruk, minska konsumtionen och motverka skadliga dryckesvanor.

SvFFs alkohol- och tobakspolicy anger bland annat att:

  • Alkoholdrycker ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar. Idrottsrörelsen vill senarelägga ungdomars alkoholdebut. 
  • Idrottsföreningar uppmärksammar gällande lagstiftning och tillståndsenhetens anvisningar när det sker utskänkning av alkoholdrycker.
  • SISU Idrottsutbildarna tar upp alkoholfrågorna i sin ledarutbildning för att stimulera diskussion. Målet är att förbund och föreningar ska nå fram till en egen policy.
  • Förenings- och förbundsarbete bör bedrivas i rökfria lokaler, att skapa helt rökfria idrottsmiljöer inomhus och rökfria zoner utomhus.
  • Barn- och ungdomsledare har en stor betydelse som förebilder. De bör informera om riskerna med tobaksrökningens och snus.

RFs hela policydokumentet återfinns här

SVFFs alkoholpolicy återfinns här

 

Uppdaterad: 05 OKT 2016 17:11 Skribent: 
 
insta

 

 

fieorg

   

  

Postadress:
Djurgårdens IF FF - Fäktning
Box 55926
10216 Stockholm

Besöksadress:
Artemisgatan 19
11542 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086641464
E-post: This is a mailto link